انتخاب مسئول روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد به عنوان دبیر کمیته ارتباطات و فرهنگ سازی خدمات دیجیتال شهرداری کلانشهرهای کشور

 

​​​مسئول روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد برای دومین بار به عنوان دبیر کمیته ارتباطات و فرهنگ سازی خدمات دیجیتال شهرداری کلانشهرهای کشور انتخاب شد .

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند کلانشهرهای ایران که به میزبانی کلانشهر اصفهان برگزار شد ، از مرضیه ابهجی؛ مسئول روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد به سبب جدیت در کار ، اقدامات شایسته و پیشبرد مطلوب امور مرتبط با کمیته تقدیر گردیده و اعضای کمیسیون برای دومین بار او را به سمت دبیر کمیته ارتباطات و فرهنگسازی خدمات دیجیتال انتخاب نمودند.
در متن حکم امده است:

به موجب این حکم جنابعالی را به سمت دبیر کمیته ارتباطات و فرهنگ سازی خدمات دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کلانشهرهای کشور منصوب می نمایم. امید است با استعانت از پروردگار یکتا و بهره گیری از توان تخصصی، در جهت فراهم نمودن دستیابی به اهداف تعیین شده موفق و موید باشید .