بازدید معاون استاندار از مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد و رئیس شورای اطلاع رسانی استان از مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد بازدید کرد.