سی و یکمین نشست کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران

سی و یکمین نشست کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران در روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 به میزبانی شهرداری تهران و با حضور مدیران ارتباطات و امور بین الملل کلانشهرها برگزار شد.