نشست رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار شهر میراث جهانی با مسئولان و کارشناسان روابط عمومی های شهرداری یزد

در نشست صمیمانه عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر و ابوالقاسم محی الدینی شهردار شهر میراث جهانی با حامد سلطانی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد و مسئولان و کارشناسان روابط عمومی های شهرداری یزد، از تلاش ها و زحمات شبانه روزی پرسنل این حوزه قدردانی شد.

همچنین در این نشست، مسئولان و کارشناسان روابط عمومی ها به بیان نقطه نظرات و مسائل خود درخصوص موضوعات این حوزه پرداختند.