با حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و استاندار یزد برگزار شد؛

نشست مشترک شورای اداری، شورای اطلاع رسانی و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان

نشست مشترک شورای اداری، شورای اطلاع رسانی و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان صبح امروز پنج شنبه چهارم آبان ماه 1402 با حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و استاندار یزد برگزار شد.