نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در شهر میراث جهانی یزد

یونسکو

آینده جهان در گرو تسهیل ارتباط مستقیم شهرها و استان‌ها با شبکه‌های جهانی و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی برای حضور هر چه موثرتر در عرصه‌های بین‌المللی است ، راه‌اندازی دفتر نمایندگی یونسکو  در محل مرکز خلاقیت‌ها و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد در دیماه 1396 بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد تصویب و اجرایی شده است.همکاری با شهرداری یزد برای عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، تلاش برای معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مدیریت شهری، معرفی بیش از پیش جاذبه‌های گردشگری یزد در یونسکو، همکاری در راستای تدوین شاخص‌های علمی،‌آموزشی و فرهنکی توسعه پایدار شهری، انعکاس فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه فرهنگی یزد و همکاری در تربیت نیروی انسانی متخصص، از جمله رسالت‌های تعیین شده برای دفتر نمایندگی یونسکو در استان یزد است.همکاری در معرفی بیشتر مفاخر و برگزاری بزرگداشت مفاخر فرهنگی یزد در چارچوب برنامه‌های یونسکو و بهره‌گیری از توانمندی‌های مراکز پژوهشی، ‌آموزشی، ‌فرهنگی نیز از دیگر وظایف دفتر نمایندگی یونسکو در یزد است. هم اکنون دفتر نمایندگی یونسکو در شهر یزد ، در محل مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد مستقر می باشد .

​​​​​​​