گزارش تصویری بازدید هیئت های مجارستانی و ارمنستانی از موزه تشریفات بین الملل ​​​​​​​

با توجه به 18 تیرماه، ششمین سالروز ثبت بافت تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو برخی از شهرهای خواهرخوانده یزد از جمله یاسبرین مجارستان و گیومری ارمنستان به شهر یزد دعوت شدند تا در مراسم جشن این روز شرکت نمایند.