بازدید کمیته ارزياب شاخص اطلاع رسانی در جشنواره شهید رجایی از مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری یزد

روز چهارشنبه هجدهم مردادماه، در راستای برگزاری جشنواره شهید والامقام رجایی،، کاظم شاملو، امیر ترقی نژاد، مسعود توفان، حافظه رادمهر و فاطمه شریفی بازرسان کمیته ارزیاب شاخص اطلاع رسانی جشنواره، از مجموعه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت های این مدیریت درخصوص نحوه فعالیت در حوزه های اطلاع رسانی، تولید محتوا، سمعی و بصری، ارتباط با رسانه ها، استودیو رادیو، خزانه موزه شهرداری، آرشیو نشریات شهرداری، امور تشریفات، امور بین الملل، دفتر خبرگزاری ایمنا و سایر بخش ها آشنا شدند. ​​​​​​​

گفتنی است نظر به برگزاری نشست های بررسی مستندات دستگاه های اجرایی به منظور ارزیابی عملکرد نهادها در شاخص های اطلاع رسانی جشنواره شهید والامقام رجایی و تشخیص هیات ارزیابی برای سرکشی از روابط عمومی ادارات به منظور بررسی عینی مستندات، این هیات از سوی اداره کل روابط عمومی استانداری یزد اعزام و مجموعه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.