ارتباطات مردمی

حسین ساجدی فر
.
شماره  تماس: 03533133055
شرح وظایف :

- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
- برنامه ریزی و تدوین ساز و کار مطلوب برای شناخت افکار عمومی و کسب اطلاع از دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، زائران، گردشگران، همکاران و مخاطبان و ذی نفعان خدمات شهرداری.
- تدوین، تحلیل، جمع بندی و انعکاس نتایج نظر سنجی ها به مسئولین ذیربط.
- برنامه ریزی به منظور یکپارچه سازی طرح های افکارسنجی حوزه های مختلف شهرداری و نظارت برحسن اجرای آنها.
- برنامه ریزی و اجرای تمهیداتی برای سهولت برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری .
- کسب اطلاع از عملکرد ادارات و زیر مجموعه های اداره کل ارتباطات و امور بین الملل و تهیه گزارش عملکردی و آماری بصورت دوره ای.
- تهیه، تنظیم و اجرای تقویم ماهانه، فصلی و سالانه دیدارهای اقشار مختلف مردم با مسئولین حوزه مربوطه و ارسال گزارش به مقامات مافوق .
- تهیه، تنظیم و اجرای تقویم ماهانه، فصلی و سالانه دیدارهای اقشار مختلف مردم با مسئولین حوزه مربوطه و ارسال گزارش به مقامات مافوق .
- نظارت بر پاسخگویی به موقع و مناسب به درخواست های مردمی و تهیه گزارشات مربوطه.
- ارائه راهنمایی به شهروندان در ارتباط با برنامه ها، طرحها، روالهای اداری با هدف تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به بخشهای مختلف شهرداری.
​​​​​​​- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.