موزه و اموال منقول فرهنگی

مهدی نعمت اللهی
مسئول
شماره تماس: 03533133003
هدف از تشکیل اداره موزه ها:
​​​​​​​
- فراهم کردن شرایط مناسب و ایده آل برای نگهداری وارائه سمعی و بصری آنها برای نمایش عموم

- حفظ ارزش ها و فرهنگ های قدیمی در قالب اشیای ارزشمند
- شناسنامه دار کردن اشیای قدیمی و دارای ارزش شهرداری
- ​​​​​​​توسعه ی روابط فرهنگی و تاریخی شهرداری شهر یزد با سایر شهرداریها و شهرها
- بسترسازی گفتگوی فرهنگی و حضور فعال شهرداری در انجمن های فرهنگی تاریخی و موزه داری
- اخذ مجوزهای لازم برای موزه داری شهرداری یزد
- ​​​​​​​تقویت روابط امور بین الملل شهرداری در جهت توسعه همکاریهای خواهر خواندگی