درباره ی مدیریت

وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با به کار گیری روش ها و فنون مختلف می باشد.
اولین روابط عمومی ایران در سال ۱۳۲۷ شمسی از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود آمد که مرکز مهم‌ترین تشکیلات و فعالیت‌های آن در آبادان بود. نخستین همایش‌های روابط عمومى در سال ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ در آبادان وکرمانشاه برگزار شد.  ​​​​​​​پس از تشکیل واحدهاى روابـط عمـومى در ایـران، نیـاز بـه آموزش مسئولان روابط عمومى و کارمندان این واحـدها احـساس شـد؛ درنتیجه کلاس‌های آموزشی برای کارمندان وزارت اطلاعات و جهانگردى سابق برگزار شد. در سال ۱۳۴۵ مطالعاتى درباره تشکیل دانشکده روابط عمـومى صـورت گرفـت و در سال ۱۳۴۶ منجر به تشکیل مؤسـسه عـالى مطبوعـات و روابـط عمـومى شـد.

پـس از انقـلاب اســلامى در دانـشکده علـوم اجتمـاعى دانـشگاه علامــه طباطبـایى، رشته روابط عمومی در مقطع کارشناسی به رشـته علوم اجتماعى با گرایش علوم ارتباطات تغییر پیدا کرد.
در شهرداری ها با توجه به تعدد وظایف و همچنین ارتباط دو سویه و تعاملی بسیار زیاد این نهاد با شهروندان و سازمان ها و ادارات دیگر که در اثر وظایف ذاتی و دوگانه خدماتی ـ درآمدی حاصل می‌شود، نیاز به وجود یک روابط عمومی کارآمد و خبره، بیشتر به چشم می‌خورد. در همین راستا شهرداری یزد از تاریخ 14 مرداد  1359 شمسی با مسئولیت آقای منصور مخبری فعالیت اداره روابط عمومی را کلید زد به طوریکه تاکنون 14 نفر در 18 دوره زمانی مختلف این مسئولیت را بر عهده گرفته و در هر دوره، خدمات ارزنده ای در مسیر بهبود کیفیت ارتباطی  و تحقق منافع مردم و شهرداری ارائه نموده اند.
روابط عمومی شهرداری یزد در سال 1396شمسی با ارتقاء درجه شهرداری به دوازده، فرصت خدمت رسانی بیشتری یافت و با توسعه وظایف و اختیارات، فعالیت خود را با "عنوان مدیریت ارتباطات و امور بین الملل" تا به امروز ادامه داد.
در سال 1400 شمسی با شروع به کار مدیریت جدید و در زمان تصدی مهندس حامد سلطانی، این مدیریت صاحب ساختمان مستقل و تفکیک بخش های رسانه، امور بین الملل و دیپلماسی شهری، موزه و اموال منقول فرهنگی، سمعی و بصری، امور تشریفات، امور اداری و ارتباطات مردمی شد.
 نشریات یزدآوا و آوای شهریزد، پایگاه خبری یزد نویس و نمایندگی خبرگزاری ایمنا از جمله درگاه های اطلاع رسانی این مدیریت می‌باشد که در طول سالیان سال بار اطلاع رسانی خدمات شهرداری و آگاه سازی  شهروندان را بر عهده داشته است.
البته وجود شماره هشتم"نشریه شهرداری یزد"و نمایش عبارت سال چهارم بر آن که در بهمن ماه سال 1340 خورشیدی به زیور طبع آراسته شده است دلیل انتشار سریالی این نشریه در آن سال ها می باشد که درک اهمیت اطلاع رسانی را در آن دوره از مدیریت شهری یزد نمایان می سازد.